Menu

Mange eldre sliter med digitale løsninger

Dette er nok et større problem enn det mange aner, for det er virkelig mange eldre som sliter med den digitale hverdagen. Jeg trenger ikke å gå lenger enn til min egen mor, som enda ikke har kommet seg inn på nettbank. Jeg har selv prøvd å få henne til å lære seg bruken av digitale banktjenester – men uten å lykkes. Hos henne som så mange andre eldre, ligger det mye på viljen og innstillingene til det hele. Det kan virke som at mange eldre har bestemt seg, før de en gang har prøvd det – «At dette er vanskelig» Det er jo en kjent sak at man lærer saktere når man blir eldre, men det er jo også slik at læring er en livslang prosess. Men hvor stort er problemet for de det gjelder? Og hva skjer rundt i landet for å bedre på situasjonen, slik at vi ikke får en generasjon med «digitale tapere».

Fra en norsk kommune

Mye av det som jeg nå skriver, er hentet fra en tilfeldig valgt norsk kommune. Det kunne i og for seg ha vært hentet fra hele landet, for jeg tror problemstillingen knyttet til eldre og bruk av digitale tjenester er ganske lik over hele landet. Men det er helle ikke noen tvil, om at det er store individuelle forskjeller også innad i den eldre generasjonen. Mangel på digital kompetanse, skaper uten tvil større avstander mellom folk.

Ekskluderer mange

Ekskluderer mange

Jeg nevnte innledningsvis et eksempel hentet fra min egen mor, og hun er slett ikke alene. Gjennom mitt arbeid treffer jeg nesten daglig eldre mennesker, som fortsatt går i banken og betaler regningene sine over skranken. Dette er både dyrt og tungvint, men mange føler at de ikke har noe alternativ. Den store digitaliseringen av landet vårt, er med på å ekskludere mange mennesker. For det er ikke bare de praktiske ting som for eksempel banktjenester man ikke tar del i, men som vi vet skjer mer og mer digitalt i hverdagen vår.

Kursing er ikke alltid det rette

Det å kunne betjene en smarttelefon, nettbrett eller computer, er faktisk blitt en nødvendighet i dagens samfunn. Det arrangeres kurs i bruk av digitalt utstyr og internett, men hva med de som ikke kan eller ønsker å være med på denne utviklingen? Men tilbudet kunne uten tvil vært langt bedre, når det kommer til å gi råd og hjelp til de eldre innenfor dagens nye digitale hverdag.

Servicetorg

Det finnes sikkert en rekke lokale tilbud rundt i landet allerede, og noen kommuner er sikkert bedre enn andre. Så bildet jeg tegner trenger ikke nødvendigvis passe over alt, men det er mer det generelle bildet jeg vil ha frem. Jeg vet fra min egen mor, at henne lokale bank arrangerer kurskvelder i bruk av nettbank – for sine seniorkunder. En norsk kommune ønsker nå å ha et kommunalt servicetorg, hvor folk kan komme å få hjelp knyttet til det vi nå snakker om. Det er mye som kan dukke opp av problemer og spørsmål, slik som skatt, pensjonsrettigheter, bruk av nettbank eller rett og slett generell bruk av internett. Opplæring, rådgivning, støtte og hjelp, ja det er stikkordene som vil være sentrale i tilbudet som skal gis via dette servicetorget.