Menu Close

Handel over internett

Det er ikke lett å si hva som er best av handel over internett, eller det å besøke en forretning for å gjøre sine innkjøp. Det at netthandel bare øker og øker, er det ikke noen tvil om – og jeg tror nok dette bare er begynnelsen.

Men jeg tror også at vi må skille på type varer, som vi stadig oftere velger å sitte hjemme eller på kontoret – og bestiller online hos en nettbutikk. Det er også store variasjoner fra generasjon til generasjon, de unge har mindre skepsis til netthandel, enn det de eldre har. Dette er i seg selv ikke noen stor nyhet, da vi vet brukergrupper og brukermønster ganske godt allerede. Jeg tror det er en kombinasjon av to forhold, som gjør at vi stadig oftere velger netthandel. Dette skal jeg komme tilbake til ganske så snart, i denne artikkelen. Selv føler jeg at jeg er middels «flink» til å benytte meg av elektroniske løsninger, men noen stor nettshopper har jeg enda ikke blitt.

Internett-handel

Dette er altså en betegnelse vi bruker, for alle former for forretningsvirksomhet og kommersielle transaksjoner over nettet. Denne type handel gir bedriftene mye større muligheter, for skreddersydde løsninger i markedskommunikasjonen sin. Andre fordeler og stikkord som kjennetegner Internett-handel, er større muligheter for individualisering og samhandling. Dette er altså i møte med- , og i sin kommunikasjon med eksisterende og nye kunder.

Internett-handel

For oss forbrukere altså private husholdninger, er det praktisk og ofte billigere – å handle på nettet. Praktisk fordi vi sparer tid, ikke minst i forhold til besparelse i tid og penger til transport til og fra en forretning. Fordyrende ledd i tillegg til selve kjøringen, er bompenger og parkeringsavgifter. Dessuten vil jeg tro at såkalte «impulskjøp» ikke er så vanlig på nettet, som det er i en forretning.

Handel mellom bedrifter

Dette er en del av internetthandelen, som vi som privatkunder ikke vet så mye om. Det kan så klart være at noen er involvert i dette, i kraft av sin jobb som innkjøper eller annen stilling knyttet til logistikk, innkjøp og salg. Utviklingen har gjort det langt lettere, for bedriftene å ha oversikt over leveringstider, lagerbeholdning og ikke minst det å kunne sammenlikne priser. Dette er også funksjoner, som vi ser mange ordinære nettbutikker har kommet med.

Mange funksjoner er samkjørt

Mange bedrifter har stort volum på sine innkjøp, og ikke minst kan det være store pengesummer som årlig brukes i denne prosessen. Dokumenter som tidligere kun var papirbaserte, finnes nå elektronisk gjennom forskjellige dataprogram som ivaretar; betalingsanvisninger, faktura, pakkseddel, ordrebekreftelse og ikke minst bestillingsseddel.

Brukthandel på nettet

Vi vet alle hvor lett det er å legge ut brukte gjenstander for salg, et godt eksempel på dette er finn.no. Men det finnes mange andre søkemotorer også, og Facebook er en mer og mer brukt plattform – også med tanke på kjøp/salg over nettet. Vi ser hele tiden hvordan dette utvikles, og bruk av forskjellige plattformer for å selge samme produkt – er noe det også blir mer og mer av. Det er press på oss som kunder, men kanskje på en annen måte enn tidligere.