Menu Close

DATAVIRUS

Får du virus på din datamaskin er du ofte skyld i det selv. Men selvfølgelig kan andre ting skje også. Men ofte har du vært ute på «lugubre» sider som ikke er like mye besøkt som andre og sidene er infiserte med et eller annet virus. Men har du et oppdatert virus program på din maskin så er det heller sjelden at du skal oppleve virus. Og er du i tillegg fornuftig med de filene i ukjente emailer du åpner. Men denne infiserte emailen kan også komme fra din aller beste venn. Så for forsiktig kan man nesten aldri være. Din beste venn kan sende dette til deg uten å være klar over dette selv. Vær våken og forsiktig med alt man foretar seg på internett så går det nesten garantert bra også med deg.

Historikk

Har du vært med lenge ute og surfet på internett så husker du kanskje «Morris»? Det var det første viruset som ble masse spredd ut til mange uskyldige sist på 80 tallet. Dette var en såkalt «orm» som har mekanismer som gjør at den selv går inn i den nye maskinen og sprer seg utover videre via den nye datamaskinens email programmer for eksempel. En «orm» kan for eksempel benyttes til å overvåke datamaskinen din og «lese av» dine passord til forskjellige steder du bruker på maskinen. Den kan også gå inn og ødelegge mye for deg slik at maskinen din er så godt som ødelagt etterpå.

Historikk

Spredningen av slike virus foregår så å si hver eneste dag på et eller annet sted. Men sikkerheten via virusprogrammer i dag har heldigvis kommet så langt at det er mange av disse virusangrepene som aldri blir merket da de forsvinner i fellene og blir fjernet automatisk av antivirus programmene.

Disketter

Første spredningskilde for virus var diskettene og det frem til langt inn på 90 tallet. Da kom vel internett såpass mye sterkere at de smarteste fant veier via internett for å spre virus. Emailer var det mest vanlige måten å spre virusene på, men dette utviklet seg ganske raskt og det kom altså stadig nye metoder. Hele veien opp gjennom denne historien har «hackere» ligget hakket foran programutviklerne som skulle sikre alle programmer og datamaskiner. På slutten av 90 tallet var det en periode mye makrovirus som florerte, men de ble ganske effektivt stanset av Microsoft. MS la inn sperrer mot slike virus i sine office programmer og dermed forsvant en stor del av muligheten for spredningen av dette. Da forsvant de tilbake igjen og ble nesten borte.

Disketter

Egenspredning

Man behøver ikke gjør noe aktivt for å hjelpe til å spre virus i dag. Programmene er så gode at de selv lager emailer og sender seg selv ut fra din email klient. På den måten sprer viruset seg fra din maskin uten at du er klar over at det skjer. Derfor er det viktig med kommunikasjon med sine venner og bekjente dersom man skulle mistenke at de sender ut noe slikt. Denne typen virus er meget vanskelig å oppdage hvor det opprinnelig kommer fra. Derfor er det fortsatt populært å benytte da det er vanskelig å å finne opphavet for å få de straffet.