Menu Close

Datamaskinens spede begynnelse – steg for steg

Jeg har tidligere skrevet litt om utviklingen, fra riktig gamle dager og fremover mot vår egen tid. Når man sitter slik og leser seg opp på historie, er det nesten ikke til å tro hvor stor utviklingen har vært. Vi mennesker lever som kjent ikke så lenge, vår egen tidsepoke blir ganske kort og snever i et historisk perspektiv. Det er derfor spennende å se, hva man opplevde som revolusjonerende i tidligere tider. Ja ikke bare opplevde man det som revolusjonerende, men det skapte nye muligheter og fremskritt både innen industri og næringsliv.

Kuleramme og manipulering av informasjon

Noen blir litt mistenksomme, når ordet manipulering nevnes. Men det handler rett og slett om, å kunne endre på noe. Kulerammen nevnes som en innretning, som har en slik egenskap. Dette er nok den enkleste innretningen, hvor man kan manipulere ved å skyve kulene fra den ene siden til den andre. Men prinsippet, er det samme i masse annen og mer avansert teknologi. For å kunne gjennomføre informasjonsmanipulering, krever det at at informasjonen er lagt opp slik at dette er mulig. Vi vet jo alle hvordan en kuleramme fungerer, men kan lett flytte på kulene som allerede finnes på den. Informasjonen det her er snakk om, er som vi vet tall. Dagens kalkulatorer, bygger på mye av det samme prinsippet. Men tidligere var de mekaniske, for allerede på 1600-tallet fantes det kalkulatorer. Prinsippet den gang, var at man matet inn tall, og fikk utregninger ved hjelp av svinghjul man dreide på.

 

Instruksjoner og data

Ok la oss hoppe rett inn på en litt mer moderne tid, men ikke til Smartphone og laptop riktig enda. Det som er tilfellet med datamaskiner, er at de må kunne håndtere informasjon. Det er i bunn og grunn to typer informasjon, det er data og instruksjoner. Om vi ser tilbake på spilledåsene med sine tapper, og hullkortene i vevstolene på 1800-tallet-er prinsippene mye av det samme med dagens datamaskiner. I en datamaskin må man kunne veksle mellom ulike instruksjoner, som maskinen skal kunne utføre alt etter hvilket behov som finnes.  Det er dette man i dag kaller for program, og programmering av data- maskiner og systemer.

Fra mekanisk til elektronisk

Året er 1938 og Claude Shannon leverte en mastergrad, navnet på oppgaven var «A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits» Dette var kort fortalt hvordan, man kunne gå vekk fra mekanikse løsninger og over til elektroniske styringer. Konkret var det snakk om, elektromagnetiske relèer og radiorør. På fagspråket, heter dette binær tallbehandling elektronisk. Seriekopling av X-antall brytere, gjorde logiske kretser mulig. En slik kopling, heter for OG-port, og ble allerede medio 1800-tallet regnet ut av Georg Boole. Dette gjorde det faktisk mulig, å bygge fullverdige datamaskiner som kunne utføre matematiske operasjoner.

Langvarig og krevende vei til målet

Når vi ser tilbake i tiden, forstår vi at utviklingen har tatt mange år. Men jeg synes det uansett er imponerende at man allerede på 1800-tallet, satt på en slik teknologi og kompetanse. Den første verdenskrig, bremset ned mye av utviklingen. Men etter krigsårene var man i gang igjen, og andre verdenskrig medførte faktisk et sprang i utviklingen. Dette skal jeg skrive litt mer om senere, og hva som har skjedd i vår