Menu Close

Datamaskinens spede begynnelse – langt tilbake i tid

Alt har sin historie og bakgrunn, slik er det ikke minst med datamaskiner og annet digitalt utstyr også. Jeg synes for egen del, at det kan være vanskelig å følge med på den raske utviklingen. Jeg har både Smartphone og laptop, men er ikke så opptatt av å ha siste modell. Jeg tror det er viktig at man tenker, hvilket behov man har. Men hvordan ble alt dette utviklet? Hvor startet det hele? Forhistorien er faktisk eldre, enn det mange tror. I alle fall ble jeg selv, ganske så overrasket. La oss se riktig så langt tilbake i historien!

Abstrahering og konkretisering

Dette er to motpoler til hverandre, vil mange si. Ja det stemmer nok, på sett og vis. Jeg tenkte å komme med et par eksempler, slik at alle forstår sammenhengen. Husk at vi hele tiden, snakker om veien til dagens datatid. Om vi strekker det langt, må vi tusenvis av år tilbake. Abstrahering handler litt enkelt forklart, om å kunne sette tall, symboler og ord på ting i hverdagen. Dette er et behov, vi har hatt i lang tid-ja så klart lenge før den første datamaskin så dagens lys.

Abstraksjonshjelpemidler

Det er noen som strekker det så langt, og sier at abstrahering og abstraksjonshjelpemidler-har vært avgjørende for vår samfunnsdannelse i lang tid tilbake. Jeg kan nok være enig i det, og et samfunn uten slike muligheter er vanskelig å tenke seg i dag. Eksempler på abstraksjonshjelpemidler, er noe vi alle bruker nesten daglig: Klokker, hva skjer om vi ikke vet tider og tidspunkt? Termometre, er viktig det også for de fleste av oss. Vekter kanskje ikke så viktig for oss alle, men tror nok vi raskt hadde fått problemer uten. Tenk deg en tur på butikken, uten vekter? Eller ikke muligheter til å måle volum, hvordan vite hvor mye drivstoff du fyller på bilen? I dag er det så klart vanskelig, å se for seg et samfunn uten slike hjelpemidler. De har eksistert i lang tid, men stadig utviklet seg. Konkretisering er som sagt det motsatte av abstrahering, her handler det om noe vi kan ta og føle på.

Spilledåsen

Et eksempel på en gammel oppfinnelse, er spilledåsen. På 1300-tallet ble dette sett på som noe moderne, noe det etter datidens standard så klart også var. En spilledåse kunne konkretisere en tonerekkefølge, til lyder som kom ut av den. Dette klarte man ved hjelp av små valser, som var utstyrt med tapper. Når man snurret på valsene, kom musikken ut av spilledåsen. Hullkort og bruken av dem, er et annet eksempel. På begynnelsen av 1800 tallet, kom Jacquard vevstolen. Det som styrte veven, var hullkort som var matet med informasjon. Dette ble sett på som en stor nyvinning, man kunne automatisere produksjonen og endog lage avanserte mønstre som ikke var mulig utført av mennesker.

Stadig utvikling og fornying

Man kan jo kanskje ikke si, at alt vi har funnet opp og fornyet-har endt opp i den teknologi vi har i dag. Men alt henger sammen, og vi tar hele tiden ett skritt fremover. Noen vil kanskje si to skritt fremover, og ett skritt tilbake. Det kan nok i mange sammenhenger være riktig. Men uansett-det går fremover!