Menu Close

Datamaskinens spede begynnelse – krigsårene

Det at man brukte relativt avansert teknologi allerede under 2.Verdenskrig, er kanskje ikke noe man tenker på i dag. Men som vi vet, skaper krig og konflikter behov for utstyr. For å produsere krigsmateriell, er man avhengig av teknologi. Det er jo et fortrinn å være foran fienden, med tanke utvikling av nye våpen og utstyr. Teknologien som allerede var på plass før krigen, ble benyttet og sågar forbedret som en følge av krigen. Slik er det jo i aller høyeste grad i våre dager også, det er vel ikke noe annet utstyr som er mer spekket med høyteknologi- enn i denne sektor og bransje. Mot slutten av krigen, kom for alvor en stor og revolusjonerende oppfinnelse-noe som skapte store problemer for Hitler.

Første helelektroniske datamaskin i bruk

Som allerede nevnt så benyttet man seg av allerede oppfunnet teknologi, i krigsmaskineriet på begge sider under 2.Verdenskrig. Bruken av elektronisk styrte strømbrytere, var datidens «High-Tech» Denne måten å styre maskiner på, har jeg allerede skrevet litt om i tidligere artikler. Hovedprinsippet bygget på elektromagnetiske reléer og radiorør.

Z3 – 1941

Dette er navnet eller betegnelsen, på det man anser som den første helelektroniske datamaskinen i bruk. 1941 er året, og bruken er ikke uventet for å produsere tyske fly. Denne maskinen var gull verdt for Hitler, og det er ikke få fly som er konstruert ved hjelp av Z3.

Knekking av krypterte sambandskoder

Selv om Tyskland og deres allierte dro stor nytte av Z3, kom Storbritannia med noe som virkelig skapte problemer for nazistene. Året er 1944 og navnet på maskinen er Colossus, den liknet på mange måter på Tyskland sin Z3-maskin. Tyskland hadde stor suksess, med sine krypterte sambandskoder. Men når Colossus kom på banen, klarte man mye enklere å knekke disse kodene. En viktig og sentral person i dette arbeidet, var Alan Turing. Det er blitt sagt av eksperter, at dette gjennombruddet mest trolig reduserte krigen med to år.

Amerikanske ENIAC

Mot slutten av krigen, kom også den amerikanske maskinen ENIAC på banen. Dette er en forkortelse for; Electronic Numerical Integrator And Computer. Mens man kan si at den engelske Colossus dempet krigen, med sine egenskaper-var ikke det tilfellet for ENIAC. Dette var maskinen, som gjorde det mulig for USA å å produsere sin første hydrogenbombe. Det er jo en kjensgjerning, at vitenskap og teknologi kan brukes både offensivt og defensivt i forsvarssammenheng. Jeg tror nok begge deler er like viktig, det avhenger vel mest av hvem som besitter de forskjellige systemer og utstyr-til syvende og sist.

Tiden etter krigen

Vi begynner for alvor å nærme oss, vår egen tid. Krigen sluttet som vi vet i 1945, i alle fall i vår del av verden. Hva skjedde med utviklingen etter krigen? Vi kommer til å bevege oss vekk fra det militære utstyret, og se litt mer på sivilt bruk. Det at GPS-systemet er utviklet til militært bruk, er nok nytt for mange vil jeg tro. Men også dette, er det USA som står bak. Utviklet for militært bruk, men nå i bruk også sivilt.