Menu

Digitale løsninger både enkelt og komplisert

Tidligere har jeg skrevet om eldre som sliter med den digitale hverdagen, og jeg har ved en annen anledning også skrevet om de eldre sin bruk av nettbanktjenester. Dette er nok et tema som stadig kommer tilbake, for det er jo ikke slik at alle i samfunnet tar del i den nye digitale hverdagen. Vi ser stadig nye løsninger som krever både datainnsikt og ikke minst data- og telefoner som takler mer enn bare det å ringe og sende tekstmeldinger. Men en undersøkelse som ble gjort for 2 år siden, viser at også de eldre i større og større grad blir brukere av de digitale tjenestene – det synes jeg er gledelig men enda er ikke alle med på utviklingen og hva gjør vi med det?

Digitalt er billigere for kunden

Dette er et typisk eksempel på at man blir forskjellsbehandlet, om man ikke har mulighet eller ønsker å benytte seg av for eksempel nettbank og nettbutikker. Det finnes mange eksempler, som gir oss som kunder en rekke fordeler – blant annet ofte lavere priser på varer og tjenester.

Dette er noe som har stort fokus og er viktig i samspillet mellom aktør og bruker/kunde, men det at de digitale løsningene har god brukervennlighet trenger ikke alltid gjelde for alle. Det er for en del kunder/brukere av slike tjenester, mye som kan påvirke om brukervennligheten oppleves som god eller mindre god. Jeg har selv opplevd digitale løsninger som mildt sagt har vært lite brukervennlige, og ikke minst vanskelig å navigere seg i menyer. Det er noen fellestrekk som kjennetegner gode nettsider og apper, som jeg i korthet tenkte å skrive litt om nå.

Hvem er brukere og hvem står for nettsiden

bank och försäkring (NAV)

De som har gode nettsider har kartlagt, og har et klart bilde av hvem som skal være brukere av den aktuelle siden. En annen måte å si det på; hvem er det nettsiden henvender seg til. Offentlige nettsider som NAV men også bank og forsikring, har som kjent brukere av begge kjønn og i alle aldre – så her må det tenkes enda mer vidt i forhold til brukersiden. Det at det ikke er noen tvil om hvem som står bak nettsiden er viktig, og kanskje spesielt i forhold til de kommersielle nettsidene.

Direkte og klare budskap/informasjon

En dårlig nettside inneholder ofte for mye informasjon, dette vil bidra til at kunder/brukere har problemer med å få med seg det som er viktig. Hvis det blir for mye å lese, og ikke minst for mye navigering frem og tilbake – så er det mange som gir opp underveis.

Det enkle er ofte det beste

En ikke ukjent matvarekjede bruker jo dette slagordet i sin markedsføring, og de har uten tvil helt rett i dette. Senere skal vi se mer på dette med nettsider, og kanskje også ta for oss konkrete sider som ofte brukes i det daglige. NAV er jo en side som mange må bruke, så hva synes NAV sine brukere om de digitale tjenestene som NAV tilbyr?