Menu

Digitale løsninger både enkelt og komplisert

Tidligere har jeg skrevet om eldre som sliter med den digitale hverdagen, og jeg har ved en annen anledning også skrevet om de eldre sin bruk av nettbanktjenester. Dette er nok et tema som stadig kommer tilbake, for det er jo ikke slik at alle i samfunnet tar del i den nye digitale hverdagen. Vi ser stadig nye løsninger som krever både datainnsikt og ikke minst data- og telefoner som takler mer enn bare det å ringe og sende tekstmeldinger. Men en undersøkelse som ble gjort for 2 år siden, viser at også de eldre i større og større grad blir brukere av de digitale tjenestene – det synes jeg er gledelig men enda er ikke alle med på utviklingen og hva gjør vi med det?

Digitalt er billigere for kunden

Dette er et typisk eksempel på at man blir forskjellsbehandlet, om man ikke har mulighet eller ønsker å benytte seg av for eksempel nettbank og nettbutikker. Det finnes mange eksempler, som gir oss som kunder en rekke fordeler – blant annet ofte lavere priser på varer og tjenester.

Dette er noe som har stort fokus og er viktig i samspillet mellom aktør og bruker/kunde, men det at de digitale løsningene har god brukervennlighet trenger ikke alltid gjelde for alle. Det er for en del kunder/brukere av slike tjenester, mye som kan påvirke om brukervennligheten oppleves som god eller mindre god. Jeg har selv opplevd digitale løsninger som mildt sagt har vært lite brukervennlige, og ikke minst vanskelig å navigere seg i menyer. Det er noen fellestrekk som kjennetegner gode nettsider og apper, som jeg i korthet tenkte å skrive litt om nå.

Hvem er brukere og hvem står for nettsiden

bank och försäkring (NAV)

De som har gode nettsider har kartlagt, og har et klart bilde av hvem som skal være brukere av den aktuelle siden. En annen måte å si det på; hvem er det nettsiden henvender seg til. Offentlige nettsider som NAV men også bank og forsikring, har som kjent brukere av begge kjønn og i alle aldre – så her må det tenkes enda mer vidt i forhold til brukersiden. Det at det ikke er noen tvil om hvem som står bak nettsiden er viktig, og kanskje spesielt i forhold til de kommersielle nettsidene.

Direkte og klare budskap/informasjon

En dårlig nettside inneholder ofte for mye informasjon, dette vil bidra til at kunder/brukere har problemer med å få med seg det som er viktig. Hvis det blir for mye å lese, og ikke minst for mye navigering frem og tilbake – så er det mange som gir opp underveis.

Det enkle er ofte det beste

En ikke ukjent matvarekjede bruker jo dette slagordet i sin markedsføring, og de har uten tvil helt rett i dette. Senere skal vi se mer på dette med nettsider, og kanskje også ta for oss konkrete sider som ofte brukes i det daglige. NAV er jo en side som mange må bruke, så hva synes NAV sine brukere om de digitale tjenestene som NAV tilbyr?

Mannen bak 3D-printeren

Bak enhver oppfinnelse og nyskapning, står det nesten uten unntak en oppfinner eller en primus motor. Innen IT-teknologi går denne innovasjonen i en rasende fart, og det er nesten umulig å følge med for den vanlige mannen i gata. Jeg for min del har fokus på det jeg har behov for å vite, i mitt daglige bruk av IT-teknologi i arbeid og til privat bruk. Teknologiutviklingen innen skrivere eller printere som vi ofte sier, er ikke noe unntak hva gjelder utvikling. Til mitt behov klarer jeg meg lenge med en enkel og rimelig printer, men når vi ser på det profesjonelle bruket er så klart behov og krav noe ganske annet. La oss se på historien bak 3D-printere, og bli bedre kjent med mannen vi kan takke for denne oppfinnelsen.

Tilbake til 1983

Ja vi må faktisk helt tilbake til begynnelsen av 1980-tallet, for det var da det hele startet. Navnet på mannen vi snakker om, er Chuck Hull som nå er blitt godt over 70 år gammel. På den tiden jobbet han i en bedrift, som produserte bordbelegg ved hjelp av ultrafiolette lamper. Chuck Hull har hele tiden holdt seg i bakgrunnen, og er en ganske så beskjeden mann som ikke profilerer seg nevneverdig mye. Men en stor og internasjonal TV-kanal, har etter hvert lykkes i å få et intervju med han – som kaster lys over både mannen og oppfinnelsen av 3D-skriveren.

3D-skriveren

Det at denne type skrivere har endret mye i samfunnet, industrien og ikke minst innen teknologien, er det ikke noen tvil om. Vi finner den blant annet innenfor romfarten, kunsten og våpenindustrien, og potensialet er vel det kan kalle for nesten ubegrenset.

Fra datamodeller til prototyper

Bedriften han arbeidet i la til rette slik at Hull kunne jobbe med den spennende idéen sin, noe som etter hvert skulle vise seg å være en riktig avgjørelse. Selv grunntanken eller idéen til Hull, var å finne en metode som kunne gjøre om datamodeller til prototyper på en effektiv og rask måte. Det skulle mange eksperimenter og mye tid til, før han omsider kom frem til at bruk av ultrafiolette lamper var veien å gå. Men disse alene kunne jo ikke gi han det han ønsket, så han ville kombinere lampene med det som kalles for fotopolymer-materiale – som enkelt sagt er et plaststoff som er akrylbasert. Når dette stoffes utsettes for UV-stråling, omdannes det til plast som kan formes slik man ønsker det.

Problemer med at plasten krympet

Når vi ser på dagens 3D-skrivere så finnes det jo et hav av muligheter og en godt utviklet teknologi. Men i startfasen og under utviklingen av denne teknologien, var det både store og små utfordringer som dukket opp. Prinsippet som 3D-skriving er basert på kalles for stereolitografi, og i begynnelsen var det største problemet knyttet til for dårlig presisjon. I fasen mellom flytende og fast tilstand av plastmaterialet, oppstod det en reaksjon som gjorde at plasten krympet. Men dette er et problem som hovedsakelig er løst nå, og Hull kaller det for en kjemisk utfordring.

Det er ikke noen tvil om at denne type skrivere og teknologi, er blitt svært så populært. Oppfinneren selv mener at dette skyldes et behov og ikke minst ønske, om å kunne konvertere mulighetene som datateknologien gir oss – til noe mer håndfast og fysisk.

Mange eldre sliter med digitale løsninger

Dette er nok et større problem enn det mange aner, for det er virkelig mange eldre som sliter med den digitale hverdagen. Jeg trenger ikke å gå lenger enn til min egen mor, som enda ikke har kommet seg inn på nettbank. Jeg har selv prøvd å få henne til å lære seg bruken av digitale banktjenester – men uten å lykkes. Hos henne som så mange andre eldre, ligger det mye på viljen og innstillingene til det hele. Det kan virke som at mange eldre har bestemt seg, før de en gang har prøvd det – «At dette er vanskelig» Det er jo en kjent sak at man lærer saktere når man blir eldre, men det er jo også slik at læring er en livslang prosess. Men hvor stort er problemet for de det gjelder? Og hva skjer rundt i landet for å bedre på situasjonen, slik at vi ikke får en generasjon med «digitale tapere».

Fra en norsk kommune

Mye av det som jeg nå skriver, er hentet fra en tilfeldig valgt norsk kommune. Det kunne i og for seg ha vært hentet fra hele landet, for jeg tror problemstillingen knyttet til eldre og bruk av digitale tjenester er ganske lik over hele landet. Men det er helle ikke noen tvil, om at det er store individuelle forskjeller også innad i den eldre generasjonen. Mangel på digital kompetanse, skaper uten tvil større avstander mellom folk.

Ekskluderer mange

Ekskluderer mange

Jeg nevnte innledningsvis et eksempel hentet fra min egen mor, og hun er slett ikke alene. Gjennom mitt arbeid treffer jeg nesten daglig eldre mennesker, som fortsatt går i banken og betaler regningene sine over skranken. Dette er både dyrt og tungvint, men mange føler at de ikke har noe alternativ. Den store digitaliseringen av landet vårt, er med på å ekskludere mange mennesker. For det er ikke bare de praktiske ting som for eksempel banktjenester man ikke tar del i, men som vi vet skjer mer og mer digitalt i hverdagen vår.

Kursing er ikke alltid det rette

Det å kunne betjene en smarttelefon, nettbrett eller computer, er faktisk blitt en nødvendighet i dagens samfunn. Det arrangeres kurs i bruk av digitalt utstyr og internett, men hva med de som ikke kan eller ønsker å være med på denne utviklingen? Men tilbudet kunne uten tvil vært langt bedre, når det kommer til å gi råd og hjelp til de eldre innenfor dagens nye digitale hverdag.

Servicetorg

Det finnes sikkert en rekke lokale tilbud rundt i landet allerede, og noen kommuner er sikkert bedre enn andre. Så bildet jeg tegner trenger ikke nødvendigvis passe over alt, men det er mer det generelle bildet jeg vil ha frem. Jeg vet fra min egen mor, at henne lokale bank arrangerer kurskvelder i bruk av nettbank – for sine seniorkunder. En norsk kommune ønsker nå å ha et kommunalt servicetorg, hvor folk kan komme å få hjelp knyttet til det vi nå snakker om. Det er mye som kan dukke opp av problemer og spørsmål, slik som skatt, pensjonsrettigheter, bruk av nettbank eller rett og slett generell bruk av internett. Opplæring, rådgivning, støtte og hjelp, ja det er stikkordene som vil være sentrale i tilbudet som skal gis via dette servicetorget.

Fly drone over internett

Utvikling og bruk av droner har økt voldsomt på noen år, og det gjelder både til privat- og ikke minst profesjonell bruk. Modellene blir mer og mer avanserte, samtidig som prisene blir lavere og lavere. Det finnes et utall modeller, i forskjellig størrelser og til forskjellig bruk. De minste og billigste, kan man nå få for et par hundrelapper. De fleste som kjøper seg en drone, ønsker å fly den fysisk selv ute i terrenget. Men nå er det muligheter, også for de som vil sitte hjemme i stua å fly – uten fysisk å kjøpe en drone å ha hjemme. Dette er en tjeneste som heter Cape, og det eneste du trenger er en PC eller telefon.

Kameradroner

Det begynner å bli en del år siden kameradroner kom på markedet, og disse finnes i mange varianter, størrelser og prisklasser. Noen bruker de kun til fritidsbruk, og liker å filme eller ta bilder av områder, sportsarrangementer og ikke minst natur.

Det å kombinere en slik hobby med flotte naturopplevelser, er nok noe av det mange setter pris på ved en slik hobby. Men nå er det altså mulig, å sitte hjemme, på kontoret ja nær sagt over alt – å fly droner over internett.

Det er en ekte drone man flyr, som er påmontert kamera slik at man kan se terrenget man flyr over. Det kan kanskje minne om en typisk simulator, men dette er altså 100 prosent reelt med en fysisk drone.

Utviklingsfase

Det er enda i en tidlig fase for denne tjenesten, som altså har navnet Cape. Men teknisk sett er mye på plass, og det er minimalt med forsinkelse mellom dronen og kunden. Det betyr at du flyr dronen så nært opp til sanntid, som det er mulig rent teknisk.

Hastigheten på internett, vil nok spille en rolle når det gjelder dette med forsinkelse. Men med en normal god internett-forbindelse, skal det ikke være noe problem.

Forskjellige steder i verden

Man må gå inn å registrere seg som kunde først, og da vil man kunne fly droner på en rekke steder i verden. Målsettingen til Cape er å øke antall steder, og det er ikke noen begrensning hvem som kan benytte seg av tjenesten.

Forskjellige steder i verden

Etter man har registrert seg som kunde, vil man få opp en virtuell fjernkontroll på PC eller telefonen.

Målsettingen er at flest mulig kjente landemerker, skal være med på listen til Cape. Videoen som Cape har lagt ut på YouTube, er hentet fra den kjente øya Alcatraz.

Mye sikkerhet

Det er lagt inn en rekke sikkerhetstiltak i tjenesten, som blant annet skal gjøre det umulig å styrte/krasje dronen. Når man flyr selv og har dronen fysisk ved seg, er det som kjent mulig å ha uhell – men dette skal altså ikke være teknisk mulig når man flyr via Cape.

Det samme gjelder om man prøver å fly ut av det definerte området, da vil dronen automatisk søke tilbake til det området som den skal operere innenfor.

Det blir spennende å følge Cape videre, som har planer om å øke antall funksjoner og steder i fremtiden.

Eldre mennesker, data og internett

Dersom du er litt opp i årene eller trenger egentlig ikke det heller faktisk, men dine foreldre er litt opp i årene er vel mer årsak til dette dataproblemet jeg tenkte å skrive litt om nå. La oss si at dine foreldre er eldre enn den pågående «data-alderen» i hvert fall. Men de vil så gjerne være med på det som skjer og de har kjøpt seg både smart telefoner og lap top. MEN, det å utnytte dem og finne frem på disse er ikke like lett.

Les Mer »